Polityka prywatności

Cele i  zasady przetwarzania danych osobowych w DIETGOOD

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kinga Twaróg prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DIETGOOD, ul. Zabrzańska 24/4, 61-131 Poznań.

2.   Celem zebrania danych przez formularz kontaktowy jest wykonanie umowy o świadczenie usług dietetycznych (konsultacja dietetyczna, ułożenie indywidualnego planu żywieniowego, itp.). 

3.   Na stronie internetowej firmy DIETGOOD zbieramy następujące dane osobowe: 
a)   imię i  nazwisko – w celu skorzystania z formularza kontaktowego będą Pani/Pana poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się skontaktować; 
b)   adres e-mail – w celu rejestracji wizyty w kalendarzu lub skorzystania z formularza kontaktowego, po to abyśmy mogli się skontaktować; 
c)   IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony internetowej w celach technicznych; 
d)   cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologie cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.

W związku z tym może Pani/Pan zgodzić się na to, aby wpisane dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Jeżeli natomiast nie zgadza się Pani/Pan na personalizowanie naszej strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. 

4.   Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach: 
a)   w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszych stronach internetowych; 
b)   w celu utworzenia konta w kalkulatorze dietetycznym DietetykPro. 

5.   Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia konsultacji dietetycznej. 

6.   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7.   Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8.   Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania w/w umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy. 

9.   Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będę tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

10.   Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12.   Dane osobowe będą przechowywane przez: 
a)   okres wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub też usuwane po roku od ostatniego kontaktu ( o ile nie zostanie zawarta umowa o świadczenie usług; 
b)   okres wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; 
c)   okres, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne w związku z wykonywaniem umowy; 
d)   okres, w którym administrator ma uprawnienia wynikające ze szczególnych przepisów prawa, w których usługa ma charakter ciągły (subskrypcja newslettera).

13.   Administrator danych dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobistych, w szczególności przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym.

14.   Wszystkie wnioski i pytania w temacie przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adres poczty elektronicznej: kontakt@kingatwarog.pl.